Code


Wednesday, 15 August 2012

Iringan Dolanan Anak PGTK UNY-Arr Gondhol


Kelompok gobak sodor :
Intoduksi :
.15. 1515 443 443 .1. 235 2356 ...g5 .235. 1 .235 . 1
Garap Jaipong: ndak tak ndang tak dang dangdang dang g1
..32 1321 ..32 1321 ..11 2365
..65 ..65 .3.2 532g1
..11 6561 ..11 6561 .561 .6.5 .3.2 532g1 (3x (musik+ 2 lagu))

Ilustrasi : srepeg
1.  bng ;
 2365 2621 .56! .56! .6.5 ..61 532g1
 2. bal ..61 G2..1 .1.G1 .56p1 .5656565 .... 6 .p3 .2 .g1
3. n.n.2G3 n.n.1G1 nn.n.2p3 232G1
( ilustrasi ini untuk permaian yeye dan dingklik oglak aglik)

Transisi ke cublak suweng :  55.. 55.. 532g1
..15 5321 .232 532G1
.232 5321 .5.3 .2.G1
2232 5321 5.53 212G3
5.53 2123 5.53 212g1 (3 )

Aku di uyak banyak  ;genleng 1g1
1111 5555  3333  5321
ilustrasi : gambang modele srepekan : 
.231 .231 2315 ..65 .65. 65.. 3.2. 532g1

Pingsut : ttpptpd
.1.5 .1.5 transisi  5551
Genjlengan   1.1. 1.1.532g1
Rambatan ¾
;  12p2 12G1 23G3 233 53p2 32G1
Gobak sodor.
Tppppdpd : tt.. tt.. tt.. tt.g . p. p.p .p .G
Mlebu sampak mlaku : 1
2.12 .321 ..11 3565 .65. .32g1
Kempul : ( baleini ke genjleng sampai rampak tebang)


ilustrasi : gambang modele srepekan : 
.231 .231 2315 ..65 .65. 65.. 3.2. 532g1

Sluku batok sl:
.2.5 .2.5 .2.5 2356
.2.6 .2.6 .2.6 2321
.2.1 .2.1 .2.1 2356
.2.6 .2.6 .2.6 2165

 Nlombo : 7653 653g2
lagu
5653 567. 7653 6532
5653 567. 7653 653g2
.623 2322 7653 6532
.623 2322 7653 653g2
Pitik walik jambul sega galang mambu enthong
Mongga sami kondur weteng kula sampung kotong
Enake enak sega lewet jangan terong
Teronge bunder-bunder bocah sregep mesti pinter
Teronge ijo-ijo bocah keset dadi bodo
Ayo tuku kluwih ,kluwih dinggo njangan
Ayo poda mulih maem nak enakan
Kelompok 2. Mbak suswati
Introduksi:
.1.2.3.g5 3235 3235 3235 3231
.51. .51. 51.2 35. g1

D pppp dpdp 3(baris rampak)
.3333 2132 1.21 2165 213.2g1 5x

Ilustrasi lancaran  slentem:
.3.6  .3.2 .6.5 .3.g2

LAGON : (kupukuwi)
5356 1612 3216 216G5
.3.2 .1.G6 .2.1 .6.G5
2356 536G5 2356 353g2

Ilustrasi : gambang
 .6p3n2 .6n3p2 .n3n5n6 n5n2n3G5 
Hompimpah : 3321 1123 2.g1

Ilustrasi : gambang
 .6p3n2 .6n3p2 .n3n5n6 n5n2n3G5 

E aku melu:  genjleng urut 6532

Suk-suk pari ambruk tttpp.tttpg
.3.2 .3.2 2332 233g2

Ilustrasi :. 2.3.2.1
Ayo siaga
Ngracik 5.65 5.565 .1231 1
Nglombo .6.5 .6.5 .2.1 .2.1

Suk-suk pari ambruk tttpp.tttpg 5x
.6.5 .6.5 5665 566g5
Anak sing jerit:
.5.5. 123g1
.5.5. 235g6 f

Gundul pacul

3535 677. 2323 27..
3535 677. 2323 27..
3576 6765 .3.6 .5.3
3576 6765 .3.6 .5.3
mlebu ngelik :ana bocah gundul :kotekan 
kempul : 33.. 33.. 33.. 33


ilustrasi : .33. 36.. 36.. 233G3

koko:
pptt pptt. Dddg

sampak:
3.5. 1.3. .5.3 .2.g1

Jaranan:
.235 .653 .123 532G1
.111 6561 .111 656G1
.665 .665 .123 532G1
11231 11231 .55, 532g1

Kelompok siti

JOLOMPAT MakBUR
Intro duksi  ; 2. 3 .5 .G6 .56. 56.56.56
Ilustrasi 
; gambang :
Ilustrasi :  2. 3 .5 .G6
Yo prokonca :
.... 3321 3621 1176
.... 3456 .567 6543
.... 3456 .6.. 6542
.2.. 6543 3621 1176 2x

Ilustrasi :  2. 3 .5 .G6

Domikado : tppppdpd
.3.123 .123 .63.
.123 .123 6432 4444 cis cis cis

Ilustrasi :  2. 3 .6 .G5


Lancak –loncalk:
Buka celuk : loncak-loncak kesait kesumpel
 Panjer : 6565

Gunung melutus ( ketekan)
Tppppdpp:
Solo kendang : ppptpppd
Kempul/kenong : gangsaran

Mekrok buntutne

Nglombo : 4.4.  2.2
6456 4444 5465 5555
2456 6666 5465
5115 .12. 5115 .12.
.115
         


Kelompok 4.
 Bonanng :
1.51 .51. 23123 .13. .13. 5.1 .5.6. 26. 26. 26....
Rampak terbang
tpppdppp tpppdtp
bonang tabuh bareng:
.355 .355 .356 5355
.111 1235 .365 632g1
Nglombo:
 3.5 .3.5 .231.23g1G

Ilustrasi:tttt
 Bonang:  1.2.2.235 .235 .2.1
 Bonang :  1235 2321
Tekate dipanah:
..55 5231 1232 5321
1232 5321 1156 1621

Ilustrasi  gamabang:
..66 ..66 ..53 5356

Mentok mentok:

..66 ..66 ..53 5356
.231 2653 ..61 2165
5523 .5.6 6654 .6.5
5523 .5.6 6654 .6.5
..22 ..22 ..23 2356
.2.1 .6.3 .6.5 .3.g2

Ilustrasi
.235 .653 .123 532G1

Jjaranan
.235 .653 .123 532G1
.111 6561 .111 656G1
.665 .665 .123 532G1
11231 11231 .55, 532g1
jAtilan masuk :
2121 2121 21
 Gundul mumbul
Ilustrasi :: 2321 2321 1 1 1 1
Takpetik –petik
transisi : 276g5
lagu
65-32 326G5 6532 326G5
6756 532G3 5635 323G2
3563 276g5

0 comments:

Post a Comment