Code


Wednesday, 15 August 2012

Notasi Gamelan Gondhol


Bismillah
Aswa tamtama
Ada-ada :
Kudane angengingeh
Trajang- trajang gagah kang numpang
Sulistya angagem sanjata
Aswa tamtama gya tanding yuda

D;  55.55 235 2376G5 235 235
Ttpd :  7575 356G7 2327 653g5

Lombo :
7575 356G7 6767 276G5
6765 653G2 7567 675G6
7635 676G5 6756 536g5
Lagune :
Dampyak –dampyak tindake
Anggeingeh kudane
Katon gagah sumunar  amaju perang
Bende beri tinabuh
Apratanda tamtamane
Gya tumandang
Sing prayitna anyekel sanjata
Galo kae pra tamtama wus siaga

lancaran
.7.5  .7.5  765.  356G7
.27.  6732  3.5.  676G5
..77  ..77  ..77  767G2
..77  ..77  ..77  7672
44.2  456.  5.7.  246g5

Lancaran (lagu setengah)
7575 356G7 6767 276G5
Sampak :
5555 777G7  7777 676g5
...75 ...67  ...27 ...65)2x
Rampokan :
5557 7775 5557 6.56
6664 4442 2224 2.4g5)2x
Pindahan:
567. 765. 523. 113.
6.7. 6567 3235 676G5
777. 555. 777. 222.
7567 6567 4567 653G2
.113 .116 .114 5645
6.7. 6532 3.23 276g5
Sampak :
3333   5555   7777  676g5
...75 ...67  ...27 ...65 )2x
Njoget:
7673 7672 5.56 5.5g2
Bali sampak: banjur iki
5.57 5.56 7732 523g5
Sesekan :
7575 7653 2327 653g5
Rep Ngracik :
.765 2765 .765 2353
6.7. 6523 .33. 223g5

0 comments:

Post a Comment