Code


Wednesday, 15 August 2012

Notasi Gamelan Gondhol Bambangan Cakil


Bambangan Cakil Gondhol

Ayak-ayak utama
.5.5 235p6 6.65 6.65 356g7
_2765 3235 22.. 7567
5672 1232 5576 353g2---_
Rambatan
2232 3562 3562 3523
3333 3567 6567 623g5
Rog-rog asyem
.5.5 .2.5 .6.3 .6.g5
.5.5 .2.5 .6.123g5
rambangan durma
ridumawur, mangawur-awur wurahan
tengarane ajurit
gong maguru gongsa
teteg kaya butula
rit panjrite turang esti
rekatak inggkang
jaja lelayu tebih

lancaran
 nglombo:
.6.5 .6.5  .2.4 .6.5
.1.2 .1.6  .5.4 .6.g5 2x
Kiprah :
.465 .465 2456 546G5
121. 121. 1216 546G5
23.2 3.23 12.2 123g5
------sesegan 
_6545 6465 1216 546gG5_

A-B (2x) ke C terus A-B
Ladrangan  A  123Gg5
2.2. 1231 5.5. 4564
.24. 4565 1232 532g1
Ldrang ngracik B
.115 4561 .116 5412
323. 5653 1121 532g1
2323 5653 2323 5356
.16. 5323 6521 ..2g1
 Ladrang C
...1 5..1 6.5. .3.5
.2.. ...6 4.46 423g1


Transizi srepeg (pocapan)
.33. 22.3 3353 235G6
.72. 3576 .2.7 .65G6
.4.2 .4.3 .4.2 .4.g5

Kempul : tppppd
5.5. 1 Gg5
Ada2 kaya palaran
5   5  5  45   55456
Gya tu man dang
6   6   @ !  5 3 2 2  2626262
Sang ra sek sa  nge gi ri si
2  3  5  6  6  6 6 @  ! 6 g5
sa lang tun jang  a re but  a yu da

Lancaran budhal
...5 6235 6235 6235
...5 6235 6235 623G5
2333 2123 2523 2521
2523 2567 5676 576g5

Isen balungan
...1 ..21 ...5 1515
...2 ..52 ...6 262G6
7.77 5.55 ...2 6262
1.1. 1.15 .6.5 216g5

Lancaran ;
2165 2165 2156 1232
3123 5653 5653 232g1
Lombo:
.2.5.2.5 .3.1.3.2
.6.2.3.5 . 6.1.6.g5
Ldr bambangan
2126 2165 2126 2132
..24 5.65 11.5 612G1
33.2 1123 123. 212G3
66.1 6535 3352 356g5
ketawangan
2356 1216 5612 542g1
.621 5621 33.5 612g3
5612 .165 1612 163g5
Transisi  6565 2321
Cakiiiiiiiilllllllll!!!!!
_2121 3232 5656 5656
 2121 3565 6565 3212
 3232 356g5 6565 2321-_
Samfak
 5555 3333 5555 111G1

The kemut-tha
_1515 124G5 1656 541G2
 6262 654G2 5454 124g5_
Samfak
  5511 5321 1151 556g1
ladrang
642g1
..55 .421 .21. 6545
44.4 6421 2.35 642g1
.1.1 6365 1231 532g1
Lagu:
.111 4561 3231 4561
2156 5612 6424 212g1
_ 2121 2561_

Babo-babo, e satria murang tata
Garwa mami tekeng pati
Galong:
5151 515G3 5353 5357
5757 563G5 6565 632g1
Azak-ayak
.2.1 .2.1 .3.2 .6.5
1656 5356 5356 3565
3235 3235 1656 .2.g1
Glangsaran  g1

Koooorr (the gerong)
.... 66jz6c!6 ..!z@x xj.c#z!xj@c!6
Nali ka ni       ra  ing   nda lu

.... 65zj5c42 ..jz2c32 .jz1x3c21
    Wong agung mangsah se me di

.... tyjz1c2z1x x.c2tzyx xj.c1z1xj2c3z1
        Sirep kang ba  la   wa     na ra

x2c3.. 33j.3z5x x.c62z1x xjxx.c2z2xj1c33
Sadaya wus sa    mi   gu  ling

..tzyx xj.c1z1xjyc22 ..jz2c31 .zj1x2xj1cyt
    Nadyan    a   ri         sudar      sa  na

..tzyx xj.cx1z1xjyc22 ..zj2c31 .zj1x2xj1cygt
wus dangu nggen ira guling

0 comments:

Post a Comment